tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Dársena de autocares

mapa
Avda. Xoán XXIII, s/n
Telf: 981 583 447
aparcadoirosa r r o b atussa.gal

Aproximación

Estrada de Noia mais

Estrada de Pontevedra mais

Estrada de Ourense mais

Estrada de A Coruña mais

Autoestrada mais

Estrada de Lugo mais

Estrada de Santa Comba mais

Servizos

Dársena Xoán XXIII

A dársena de autobuses permite aos vehículos parar co fin de cargar e descargar viaxeiros. O pago da tarifa permite entrar no aparcadoiro cantas veces sexa necesario durante o mesmo día. Cada vez que entre no aparcadoiro, o vehículo dispón de 15 minutos para a carga e descarga de viaxeiros. O horario da dársena é de 8.00 as 20.00 horas. Os excesos de tempo abonaranse segundo as tarifas indicadas.

Documentación