tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Liña 12: Os Tilos / Hospitais

Servizo a cargo da empresa: Tralusa
Tralusa
www.urbanoscompostela.com/
tralusaa r r o b amonbus.es
Teléfono: 901 120 054 / 981 581 815


Mostrar / Ocultar paradas Ida Volta Ida e Volta


Traxecto de ida


L-S laborables

7:15 8:30 9:55 11:20 12:45 14:20

Traxecto de volta


L-S laborables

7:50 9:15 10:40 12:00 13:30 15:05