tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Liña 6: San Marcos / Os Tilos

Servizo a cargo da empresa: Tralusa
Tralusa
www.urbanoscompostela.com/
tralusaa r r o b amonbus.es
Teléfono: 901 120 054 / 981 581 815


Mostrar / Ocultar paradas Ida Volta Ida e Volta


Traxecto de ida


De luns a venres

7:00 7:20 7:35
De 7:50 a 15:10 (cada 20 min.).
De 15:40 a 23:00 (cada 20 min.).

Sábados

De 7:20 a 15:20 (cada 20 min.).
De 15:45 a 22:45 (cada 30 min.).
23:00

Domingos e festivos

De 7:30 a 10:30 (cada 30 min.).
De 10:30 a 14:30 (cada 40 min.).
De 14:30 a 17:30 (cada 30 min.).
De 17:30 a 21:30 (cada 40 min.).
22:00 22:30 23:00

Traxecto de volta


De luns a venres

De 7:00 a 23:00 (cada 20 min.).

Sábados

De 7:20 a 15:00 (cada 20 min.).
De 15:00 a 23:00 (cada 30 min.).

Domingos e festivos

De 7:30 a 10:30 (cada 30 min.).
De 10:30 a 14:30 (cada 40 min.).
De 14:30 a 17:30 (cada 30 min.).
De 17:30 a 21:30 (cada 40 min.).
22:00 22:30 23:00

Observacións horario

 • Diariamente:
  De San Lázaro a Castiñeiriño, 6:00
  De Castiñeiriño a Vite, 6:20
 • Prolongación a Asilo (saídas de San Marcos):
  Sábados laborables, 17:15
  Domingos efestivos, 16:30
 • Prolongación a Amio (domingos e festivos):
  Saída de San Marcos por Amio, 8:00 11:10
  Saída de Os Tilos por Amio, 22:00
 • Prolongación a Bando e Vilamaior:
  Saídas de Vilamaior (luns a sábados laborables), 7:25
  Saídas dos Tilos cara Bando e Vilamaior (luns a venres laborables), 11:40 20:00
  Saídas dos Tilos cara Bando e Vilamaior (sábados), 11:40
 • Prolongación a Bando:
  Saídas dos Tilos cara Bando (luns a venres laborables), 7:40 9:40
  Saídas dos Tilos cara Bando (sábados), 7:40 8:40 9:40
 • Prolongación a Vilamaior (directo):
  Saídas dos Tilos cara Vilamaior (luns a venres laborables), 7:00 8:00 11:40 13:40 14:00 14:20 15:40 16:40 20:00 21:40
  Saídas dos Tilos cara Vilamaior (sábados), 7:20 11:40 21:30