tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. ADXUDICACIÓN

Data de publicación en web: 13/11/2013

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 12 de novembro de 2013, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA, SA, por un importe de 90.900 €, máis IVE, para os dous anos de contrato.

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días naturais seguintes a aquel no que a empresa reciba a notificación da adxudicación.

Unha vez formalizado o contrato, actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Estado do procedemento: Adxudicados