tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. Formalización do contrato.

Data de publicación en web: 25/11/2013

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 12 de novembro de 2013, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA, SA, por un importe de 90.900 €, máis IVE, para os dous anos de contrato.

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 25 de novembro de 2013.

Estado do procedemento: Adxudicados