tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de cafetería e restaurante ou cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. Marzo/2014)

Data de publicación en web: 29/04/2014

Este procedemento foi declarado DESERTO por acordo do Consello de Administración da Sociedade de 25 de abril de 2014

Estado do procedemento: Suspendidos