tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

Data de publicación en web: 04/11/2016

O obxecto do contrato é a realización do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago, así como das oficinas do aparcadoiro vixiado Xoán XXIII.

Seguemento do contrato:

O contrato asinouse o 11 de xaneiro de 2017.

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Procedemento negociado sen publicidade

Prazo de presentación de documentación: Ata as 14.00 horas do día 14 DE NOVEMBRO DE 2016

Lugar e presentación da documentación: Nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n-estación de autobuses de Santiago)

Información: Tel: 981 56 82 10. Fax: 981 57 43 24