tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. 2016/CA/outubro). APERTURA SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/12/2016

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: APERTURA DO SOBRE Nº 2

 

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo xoves día 22 de decembro ás 13.00 horas no Concello (pazo de Raxoi, departamento de Urbanismo).

Estado do procedemento: En tramitación