tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Santiago. Publicación da formalización do contrato

Data de publicación en web: 31/03/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 17/03/11, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa TUIMIL ELECTRICIDAD, SA por un importe de 58.600 €

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 23 de marzo de 2011.

Estado do procedemento: Adxudicados