tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Subministración de 10 postes electrónicos de información en parada ao usuario do transporte urbano

Data de publicación en web: 22/08/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 2/08/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE) por un importe de 45.019,47€.

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 10 de agosto de 2011.

Estado do procedemento: Adxudicados