tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago. Formalización do contrato

Data de publicación en web: 13/09/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 9/09/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa LIMPIEZAS DEL NOROESTE, SA por importe de 177.554,88 € para os dous anos de contrato.

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 12 de setembro de 2011

Estado do procedemento: Adxudicados