tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago. Formalización do contrato

Data de publicación en web: 16/09/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 5/09/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA por importe de 85.990 € para os dous anos de contrato.

O contrato coa empresa adxudicataria formalizouse o 16 de setembro de 2011.

Estado do procedemento: Adxudicados