tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Salgueiriños

mapa
Avenida do Cruceiro da Coruña
Salgueiriños
Tfno. 981 56 82 10
aparcadoirosa r r o b atussa.gal

Aproximación

Estrada de Pontevedra (Milladoiro) mais

Autoestrada AP-9 mais

Autoestrada AP-53 (Ourense) mais

Dársena de autobuses Xoán XXIII mais

Estrada de Santa Comba mais

Servizos

Horario

O horario do aparcadoiro de borde de Salgueiños é o seguinte:
Diario (incluídos os festivos), de 8.00 a 20.00 horas.

Área de servizo de autocaravanas

  • Encher o depósito de auga potable
  • Baleirar o depósito de "augas grises"
  • Baleirar o depósito de "augas negras"

Transporte urbano

Nas inmediacións do aparcadoiro dispoñen de parada do transporte urbano. A liña que pasa pola zona e que conecta co centro urbano é a seguinte:

LIÑA 1: Hospital Clínico - cemiterio de Boisaca. Parada na avenida do Cruceiro da Coruña.

Documentación